DUALITAT


r204 punt X(190), circumferència inscrita, circumferència dels 9 punts, el·lipse inscrita de Steiner, complement
r610 recta de Gergonne, incentre
d recta dual de Steiner
r887 baricentre
r1162 el·lipse circumscrita de Steiner, punts de Bickart
r1252 perspector, cònica circumscrita, retrocentre, anticomplement
r1262 anticomplement, simedià, eix òrtic,el·lipse inscrita de Steiner
r1263 perspector, cònica circumscrita, retrocentre, punts isotòmics
r1370 cònica circumscrita, punts isotòmics, perspector

índexs