EIX ÒRTIC


r49 punt de Gob, circumferència circumscrita
r129 circumferència circumscrita, punt de Gob, circumcentre, punts inversos
r199 punts ortoassociats, punts de Fermat, hipèrbola de Kiepert, recta dual de Steiner, punts concíclics
r232 recta de Lemoine, circumferència de Brocard, circumferència dels 9 punts, retrocentre, polar trilineal, quocient cevià, baricentre, punt X(125), circumferència circumscrita, eix radical
r393 baricentre, ortocentre, triangle cevià
r436 punt X(468), recta d'Euler
r456 hipèrbola de Kiepert, polar trilineal
r623 polar trilineal, recta de Gergonne, punt de Nagel, eix antiòrtic, punt X(650)
r845 circumferència circumscrita, medianes, simedianes
r862 cònica circumscrita, simedià, punts isogonals
r865 cònica circumscrita, perspector, circumferència dels 9 punts
r866 cònica circumscrita, perspector, pol trilineal
r1004 perspectiva, triangle cevià, triangle medial, circumferència circumscrita
r1192 recta de Lemoine, punt X(671)
r1244 punt X(523)
r1245 perspector, cònica circumscrita
r1262 dualitat, anticomplement, simedià, el·lipse inscrita de Steiner
r1350 recta de Simson, punt X(74), recta de De Longchamps

índexs