RECTA DE GERGONNE


d punt d'Evans
d punt de Fletcher
r341 perspectiva, triangle medial, excentres
r414 recta de Soddy
r432 punt de Schröder, punt de Feuerbach
r609 circumferència inscrita, polar trilineal
r610 recta dual, incentre
r623 polar trilineal, punt de Nagel, eix òrtic, eix antiòrtic, punt X(650)

índexs