CIRCUMFERÈNCIA INSCRITA     (1/3)


r68 punt de Nagel, baricentre, circumferència de Spieker
d triangle de contacte interior
d punt de Feuerbach
d primer punt de mig arc
d triangle intangencial
d segon punt de mig arc
d circumferència de Spieker
d punt X(12)
d punt X(55)
d punt X(56)
c4 circumferència circumscrita
c5 circumferència circumscrita
c6
c10 baricentre
c15
r149 circumferència circumscrita, circumferències tangents, perspectiva, punt X(55)
r150 circumferència circumscrita, circumferències tangents, perspectiva, punt X(56)
d triangles porístics
r192 triangles altimedials, noucentre, centre radical
r194 triangles porístics, circumferència circumscrita, punts inversos, perspectiva
r204 dualitat, punt X(190), circumferència dels 9 punts, el·lipse inscrita de Steiner, complement
r248 el·lipse de De Longchamps
r276 ortocentre
r312 triangle òrtic, punt X(65)
r311 incentre, punts isogonals
índexs
1 2 3