TRIANGLE ÒRTIC     (1/3)


r73 excentres
d punt de Clawson
d punt de Gob
d punts de Pelletier
d punt X(33)
d punt X(185)
d punt X(184)
d punt X(389)
r128 punt X(125), punt X(100)
r214 punt X(389)
r226 triangle medial, perspectiva, punt X(115), punt X(125)
r261 simedianes
r267 recta de Steiner, ortocentre
r284 triangle de contacte interior, punt X(57), triangles homotètics
r287 ortocentre, simedià
r312 circumferència inscrita, punt X(65)
r334 triangle de contacte interior, circumferència circumscrita, triangles homotètics
r335 perspectiva, triangle de Grebe
r337 punt de Prasolov, noucentre, perspectiva
r352 circumcentre, punt X(24), triangles homotètics
r376 punt X(115), triangle incèntric, recta de Brocard, recta de Simson
r442 ortocentre, peus de les altures, punts isogonals
r453 circumferència circumscrita, ortocentre, incentre, triangles homotètics
r480 punt de Gob, punts isogonals, simedià
índexs
1 2 3