PUNT DE PRASOLOV


r337 triangle òrtic, noucentre, perspectiva
r619 circumferència circumscrita, ortopol, circumcentre
r739 incentre, excentres, ortocentre, circumcentre, punt de Bevan, Mittenpunkt, punt X(64), punt X(84)
r1213 peus de les altures, centre radical
r1253 ortocentre, triangles altimedials, complement

índexs