PUNT DE BEVAN


r76 excentres
r74 excentres, circumcentre
d punt X(84)
r132 punt de Nagel, punt de De Longchamps
r193 punt de Schröder, punt de Weill, punt de Bevan-Schröder, triangles porístics, punt X(65), punt X(55), punt X(56)
r280 ortocentre, punt de Spieker, Mittenpunkt
r316
r356 punt X(63)
r357 perspectiva, triangle de contacte exterior, excentres
r405 circumferències exinscrites, centre radical
r434 punt de Bevan-Schröder, triangle de contacte exterior
r531
r571 punt de Spieker, incentre, anticomplement, ortopol, cònica circumscrita
r572 ortocentre, punt de Spieker, punt de Clawson, Mittenpunkt
r595 excentres, circumcentre, punt de De Longchamps, punt X(84), punts isogonals, estructura dèsmica
r641 triangle de contacte exterior, circumcentre, punt X(84)
r652 excentres, punt de Feuerbach, punt X(100)
d punt de Longuet-Higgins
r724 punt X(165), incentre, circumcentre, punts harmònics
r725 punt X(165), baricentre, ortocentre, punt de De Longchamps
r739 incentre, excentres, ortocentre, circumcentre, Mittenpunkt, punt de Prasolov,punt X(64), punt X(84)
r792 ortocentre, incentre, complement
r1057 incentre, excentres, circumcentre, noucentre

índexs