TRIANGLES PORÍSTICS


r193 punt de Schröder, punt de Weill, punt de Bevan-Schröder, punt de Bevan, punt X(65), punt X(55), punt X(56)
r194 circumferència inscrita, circumferència circumscrita, punts inversos, perspectiva
r195 baricentre, incentre, circumcentre
r196 ortocentre, incentre, circumcentre
r659 recta de Simson, incentre, circumferència inscrita
r878 eix antiòrtic
r1066 punts isogonals
r1282 el·lipse de Mandart, perspector, cònica circumscrita, incentre
r1336 circumferència circumscrita, el·lipse de MacBeath, baricentre, ortocentre, circumcentre

índexs