r193

Una família de triangles porístics tenen els mateixos: punt de Weill W, punt de Bevan Bv, punt de Schröder S, punt de Bevan-Schröder BS, punt X(55), punt X(56) i punt X(65).


inici
  resultats