PUNT DE BEVAN-SCHRÖDER


r433 circumferència inscrita, punt X(65), punts inversos
r434 punt de Bevan, triangle de contacte exterior
r193 punt de Schröder, punt de Weill, punt de Bevan, triangles porístics, punt X(65), punt X(55), punt X(56)
r1317 incentre, circumferència inscrita

índexs