ANTICOMPLEMENT    (1/2)


d complement
d punt X(100)
r159 complement, punt X(858), punt llunyà, punt X(468)
r173 punt de Steiner, punts de Fermat
r220 circumferències de Neuberg, tercer punt de Brocard, centre radical
r506 quadrats de Vecten, punts de Vecten
r552 punt de Nagel
r559 medianes, perspectiva, hipèrbola de Kiepert, punt de Steiner
r571 punt de Bevan, punt de Spieker, incentre, ortopol, cònica circumscrita
r579 punts isogonals, punts isotòmics
r617 deltoide de Steiner, cònica inscrita
d punt de Longuet-Higgins
r733 triangles de Fermat, circumcentre, punts de Napoleó
r771 triangle circumtangencial, circumferència circumscrita, deltoide de Steiner
r858 circumferència circumscrita, cònica circumscrita, punts antigonals
r861 baricentre, quocient cevià, punts isotòmics
r872 punts antigonals
r891 circumferència circumscrita, circumferència inscrita, punts ortoassociats
r973 perspectiva, circumferència circumscrita, punts isogonals, punt de Nagel, circumferències de Mannheim
r996 triangle cevià, circumferència circumscrita, circumferència dels 9 punts
r1024 punts isotòmics, triangle cevià, recta d'Euler, punts de Fermat
r1053 triangle cevià, baricentre, triangle anticevià, quocient cevià
r1085 triangle anticevià, triangle antimedial, complement, baricentre, cònica inscrita, perspector, producte cevià
d punt de Droussent
r1252 perspector, cònica circumscrita, dualitat, retrocentre
índexs
1 2