TRIANGLE CIRCUMTANGENCIAL


r254 recta de Simson, noucentre
r255 recta de Simson, deltoide de Steiner
r256 recta de Simson, circumferències de Stammler, eix radical
r257 circumferències de Stammler, triangle antimedial, triangle de Morley, triangles homotètics
r477 recta antipedal, circumferència circumscrita
r759 triangle de Morley, perspectiva
r762 triangle de Morley, circumferència circumscrita, punts isotòmics, el·lipse circumscrita de Steiner, tercer punt de Brocard, punt de Steiner, triangles homotètics
r771 circumferència circumscrita, anticomplement, deltoide de Steiner
r910 paràbola de Kiepert, cònica inscrita
r911 circumferències de Stammler, circumferència circumscrita, triangles homotètics
r1377 deltoide de Steiner, punt de De Longchamps, triangles homotètics
r1378 deltoide de Steiner, circumferència dels 9 punts, baricentre, triangles homotètics

índexs