EL·LIPSE CIRCUMSCRITA DE STEINER    (1/2)


r23 punt de Steiner, circumferència circumscrita
d punts de Bickart
d eixos de Steiner
r216 punts isotòmics, cònica circumscrita
r385 cònica inscrita, perspector, ortocentre, circumferència circumscrita
r439 baricentre, medianes
r446 circumferència circumscrita, cònica circumscrita, Mittenpunkt, punt X(100), punt X(190)
r448 primer triangle de Brocard, punts isogonals, punts de Beltrami
r489 triangle cevià
r576 el·lipse inscrita de Steiner
r613 punts antigonals, punts de Brocard
r762 triangle de Morley, triangle circumtangencial, circumferència circumscrita, punts isotòmics, tercer punt de Brocard, punt de Steiner, triangles homotètics
r813 punts isogonals, recta de Lemoine
r859 circumferència circumscrita, punt de Steiner, baricentre
r1052 triangle cevià, baricentre, triangles homotètics
r1077 triangle cevià, complement isotòmic
r1114 punts de Bickart, punts isotòmics, punt de De Longchamps
r1116 baricentre, simedià, punts isogonals, punts isotòmics, eixos de Steiner
r1120 punt X(190)
r1122 punt X(671), hipèrbola de Kiepert
r1123 punt X(671), punt de Steiner
r1133 punts isotòmics
índexs
1 2