EIXOS DE STEINER


r94 hipèrbola de Kiepert
r101 simedià, baricentre, circumcentre, punt de Tarry, punt de Steiner
r688 perspectiva, baricentre, triangles homotètics
r1112 circumferència circumscrita, recta de Brocard, punt de Tarry, punt de Steiner
r1116 baricentre, simedià, punts isogonals, punts isotòmics, el·lipse circumscrita de Steiner
r1364 baricentre, punts de Fermat, punts isodinàmics, simedià, punt de Parry

índexs