EIXOS DE STEINER


Els eixos de Steiner d'un triangle són els eixos de les seves el·lipses de Steiner inscrita i circumscrita.

descÓrregaEixos_Steiner.mac


inici
resultats
indexs