EL·LIPSE CIRCUMSCRITA DE STEINER


És l'el·lipse circumscrita al triangle i amb centre en el baricentre G. És l'el·lipse circumscrita d'àrea mínima.

descÓrregaEl·lipse_c_Steiner.mac


inici
resultats
indexs