BARICENTREEl baricentre G del triangle ABC és el punt d'intersecció de les tres medianes. El baricentre és el centre de gravetat del triangle. És el punt X(2) d'ETC.

descÓrregaBaricentre.mac


inici
resultats
indexs