MEDIANES


Les medianes d'un triangle són les rectes que uneixen cada vèrtex amb el punt mitjà del costat oposat. Són tres rectes concurrents.

descÓrregaMedianes.mac


inici
resultats
indexs