PRIMER TRIANGLE DE BROCARD


r3 baricentre, triangles semblants
r4 perspectiva, tercer punt de Brocard
r5 noucentre
r6 punt de Steiner
r7 punt de Tarry
r11 baricentre, segon triangle de Brocard, perspectiva
r13 ortocentre, retrocentre, tercer punt de Brocard
r15 punts de Brocard, perspectiva, tercer punt de Brocard
r17 simedià, punt de Steiner
r20 recta d'Euler, baricentre, punt de Tarry
r21 segon triangle de Brocard, punts isotòmics, pol trilineal
r22 simedianes, medianes
r77 simedià
r78 tercer triangle de Brocard, perspectiva, punts de Brocard, punt de Conway
d tercer triangle de Brocard 
r165 punts de Brocard, tercer triangle de Brocard
r369 punt de Conway, tercer punt de Brocard, tercer triangle de Brocard, punts isogonals, estructura dèsmica
r448 punts isogonals, el·lipse circumscrita de Steiner, punts de Beltrami
r449 punts isotòmics, punts de Brocard
r679 segon triangle de Brocard, triangle circummedial

índexs