SEGON TRIANGLE DE BROCARD


r8 triangle pedal, baricentre, triangles semblants
r9 circumcentre, simedianes 
r10 triangles semblants
r11 primer triangle de Brocard, baricentre, perspectiva
r21 primer triangle de Brocard, punts isotòmics, pol trilineal
d primera paràbola de Brocard
d triangle de Johnson
d circumferències de McCay
r679 primer triangle de Brocard, triangle circummedial
r680 circumferència circumscrita, circumferència de Brocard, circumcentre, circumferències d'Apol·loni, punts inversos
r689 circumcentre, circumferències d'Apol·loni, punts de Brocard, triangle pedal, punts de Beltrami, triangles semblants

índexs