r1120

El punt X(190) pertany a l'el·lipse circumscrita de Steiner.

inici
  resultats