r385

Per a una paràbola inscrita el perspector és a l'el·lipse circumscrita de Steiner, el focus és a la circumferència circumscrita i la directriu passa per l'ortocentre.


inici
  resultats