CIRCUMFERÈNCIES EXINSCRITES   (1/2)


r64 punt de Clawson, simedià
r56 punt de Spieker, centre radical 
d punt d'Apol·loni 
d triangle de contacte exterior
d triangle extangencial
d triangle intangencial
r289 ortocentre, perspectiva
r400 altures, ortocentre, circumcentre
r401 excentres, triangle medial, perspectiva, Mittenpunkt, triangles homotètics
r402 Mittenpunkt, triangles homotètics
r403 perspectiva, ortocentre, triangles homotètics
r404 punt de Schiffler
r405 punt de Bevan, centre radical
r410 circumferència inscrita, triangle extangencial, triangles homotètics
r415 triangle de contacte interior, incentre, excentres, punts concíclics
r445 circumferència circumscrita, perspectiva, punt de Clawson
d circumferències de Jenkins
r516 circumferències de Jenkins, punts isotòmics, punt X(56)
r537 circumferències exinscrites, triangle medial, circumferència de Conway
r642 circumferència circumscrita, circumferència dels 9 punts, punt X(650), excentres, circumferències tangents, centre radical
r655 triangle incèntric, circumferències tangents
índexs
1 2