r404

Siguin Aa, Ba, Ca els punts de contacte de l'A-circumferència exinscrita i els costats, i definim anàlogament Ab, Bb, Cb, Ac, Bc, Cc. Sigui A" el simètric d'Aa en BaCa, i definim anàlogament B", C". Llavors AA", BB" i CC" són concurrents en el punt de Schiffler.


inici
  resultats