TRIANGLE INCÈNTRIC


d punts de Pelletier
r50 triangle intangencial, triangle extangencial, triangles homotètics, punt X(55), triangle tangencial
r271 recta de Brocard, punt X(115)
r375 circumferència circumscrita, circumferència dels 9 punts, punt X(115), punt de Feuerbach
r376 punt X(115), recta de Brocard, recta de Simson, triangle òrtic
r602 simedià, punt X(81)
r603 punt X(37)
r611 punt X(37), baricentre
r655 circumferències exinscrites, circumferències tangents
r748 perspectiva, incentre, punt X(35)
r770 perspector d'Evans, punts isogonals
r843 punt de Feuerbach, punts concíclics
r985 perspectiva, punt de Feuerbach, triangles semblants
r1000 perspectiva, punt X(81)
r1081 incentre, circumcentre, triangle de contacte interior
r1238 triangle de Morley, polar trilineal, perspectiva
r1261 circumferència inscrita, triangle de contacte interior, triangles homotètics
r1363 circumferència circumscrita

índexs