CIRCUMFERÈNCIA DE SPIEKER


La circumferència de Spieker d'un triangle és la circumferència inscrita en el seu triangle medial. El seu centre és el punt de Spieker.

descÓrregaCirc_Spieker.mac


inici
 resultats
indexs