PUNT DE SPIEKER


El punt de Spieker d'un triangle és l'incentre del seu triangle medial. És el centre de gravetat del perímetre del triangle. És el punt X(10) d'ETC.

descÓrregaPunt_de_Spieker.mac


inici
 resultats
indexs