TRIANGLE MEDIAL


El triangle medial d'un triangle ABC és aquell que té per vèrtexs els punts mitjans dels costats d'ABC. ABC i el seu triangle medial són semblants.

descÓrregaTri_medial.mac


inici
 resultats
indexs