MITTENPUNKT


El Mittenpunkt Mt d'un triangle és el punt de concurrència de les rectes que uneixen els excentres amb els punts mitjans dels costats, és a dir, el quocient cevià G/I del baricentre G i l'incentre I. És el punt X(9) d'ETC. Per extensió, s'anomenen també Mittenpunkt els tres quocients cevians del baricentre entre els excentres.

descÓrregaMittenpunkt.mac descÓrregaPunts_exMitten.mac


inici
resultats
indexs