EL·LIPSE DE MANDART


L'el·lipse de Mandart d'un triangle és l'el·lipse inscrita que té per centre el Mittenpunkt Mt i per perspector el punt de Nagel Ng.

descārregaEl·lipse_Mandart.mac


inici
 resultats
indexs