TRIANGLE AUTOPOLAR


Un triangle és autopolar respecte una cònica si la polar de cada vèrtex respecte la cònica és la recta que conté els altres dos vèrtexs. Un triangle autopolar coincideix amb el seu triangle polar.


inici
resultats
indexs