PUNT X(110)   (1/2)


r19 baricentre, circumferència de Brocard, punts inversos
d paràbola de Kiepert
d punt de Parry
d circumferència de Parry
d punt X(125)
d punt de Tixier
r120 punt X(74), circumferència circumscrita
r121 punt de Feuerbach, triangle tangencial
r122 recta de Simson, recta d'Euler
r124 recta d'Euler, circumcentre, perspectiva, triangles semblants
r138 circumcentre, punt de reflexió de Parry
r250 circumferència circumscrita, baricentre, eix de Fermat, punt de Tarry
r308 circumcentre, punt X(265), noucentre, punt X(125)
r417 recta de Lemoine, punt llunyà
r421 triangles de Fermat
r507 circumferència circumscrita, punt X(115), punt de Parry, punt de reflexió de Parry, circumferència de Parry, punts concíclics
r508 cònica circumscrita, punt X(115), punt de Parry, hipèrbola de Stammler, baricentre, simedià
r509 punt X(115), punt de Parry, punt de Tarry, complement, circumferència dels 9 punts
r523 polar trilineal, recta de Brocard
d punt X(681)
r644 cònica circumscrita, recta de Lemoine, recta de De Longchamps, punt de Steiner, circumferència circumscrita, punts isogonals, punts isotòmics
índexs
1 2