PARÀBOLA DE KIEPERT


La paràbola de Kiepert d'un triangle és la paràbola inscrita en el triangle i que té per directriu la recta d'Euler. El seu focus és el punt X(110).

descÓrregaPar_Kiepert.mac


inici
resultats
indexs