r421

Siguin X+, Y+, Z+ els centres dels triangles de Fermat exteriors, X-, Y-, Z- els dels interiors. Les circumferències {AY+Z+}, {BZ+X+}, {CX+Y+} i també les circumferències {AY-Z-}, {BZ-X-}, {CX-Y-} es tallen al punt X(110).  


inici
  resultats