PUNTS DE WERNAU


Siguin A+, B+, C+ els vèrtexs diferents d'A, B, C dels triangles de Fermat exteriors. Les circumferències {AB+C+}, {BC+A+}, {CA+B+} són concurrents en el punt de Wernau W+. Anàlogament amb els triangles de Fermat interiors s'obté el punt de Wernau W-. Són els punts X(1337) i X(1338) d'ETC.

descÓrregaPunts_de_Wernau.mac


inici
resultats
indexs