r329

La circumferència polar cp és el lloc dels centres de les hipèrboles equilàteres inscrites.


 
inici
  resultats