CIRCUMFERÈNCIA POLAR


d punts ortoassociats
r253 cònica inscrita, circumferències ortogonals
r329 cònica inscrita
r754 triangle medial, circumferència de De Longchamps
r755 altures
r1344 equicentre, centre areal, triangles ortològics

índexs