BARICENTRE TRIPOLAR


r58 simedià, circumferència de Parry
r882 baricentre, punts isotòmics
r883 polar trilineal, cònica circumscrita, perspector
r884 polar trilineal, cònica circumscrita, punts isotòmics
r885 polar trilineal, cònica inscrita

índexs