r487

Sigui A'B'C'  el triangle simètric d'ABC respecte un punt P. Si tres paral·leles per A', B', C' tallen BC, CA, AB en A", B", C" aquests tres punts estan alineats en una recta que és tangent a la cònica inscrita en ABC i en A'B'C'.

inici
  resultats