PARÀBOLA D'YFF


La paràbola d'Yff d'un triangle és la paràbola inscrita en el triangle amb directriu la recta que uneix l'ortocentre H i el Mittenpunkt Mt. El seu focus s'anomena punt X101.

descàrregaPar_Yff.mac


inici
 resultats
índexs