c44

Còniques inscrites que passen per P i Q

1) Siguin P`, Q` els isotòmics de P i Q.
2) Es construeixen les còniques inscrites de perspectors P`, Q`.
3) Sigui U un dels seus quatre punts d'intersecció i U` el seu isotòmic.
4) Una de les còniques demanades és la inscrita de perspector U`. Variant el punt d'intersecció s'obtenen les altres solucions.

inici
construccions
resultats