c46

Punt P tal que dues cevianes de P determinin un quadrilàter i un triangle que admetin circumferències inscrites del mateix radi

1) Sigui A' el punt mitjà de BC.
2) Sigui D el punt de contacte de la circumferència inscrita amb BC.
3) Les rectes A'I (I l'incentre) i AD es tallen a Q.
4) La perpendicular a A'I per I talla la circumferència de diàmetre A'Q en S.
5) La circumferència amb centre A' que passa per S talla A'Q en el punt P demanat.


 
inici
construccions
resultats