c59

Focus d'una cònica inscrita

1) Siguin P el perspector de la cònica i Pa, Pb, Pc els punts de contacte.
2) Es tracen els eixos e1 i e2 de la cònica (construcció c58).
3) L'eix e1 talla BC en M i la perpendicular a BC en Pa en N.
4) Es traça la circumferència de centre el de la cònica i ortogonal a la circumferència de diàmetre MN.
5) Aquesta circumferència talla l'eix e1 en els focus.

inici
construccions
resultats