PRIMER PUNT D'EPPSTEIN


Siguin ia, ib, ic els punts de tangència de cada una de les tres circumferències de Soddy amb la circumferència tangent exteriorment a les tres. Siguin ea, eb i ec els punts de tangència de les circumferències de Soddy entre elles. Llavors eaia, ebib i ecic són concurrents en el primer punt d'Eppstein. És el punt X(481) d'ETC.
 


descàrregaPunt_Eppstein1.mac


inici
 resultats
índexs