SEGON PUNT D'EPPSTEIN


Siguin ja, jb, jc els punts de tangència de cada una de les tres circumferències de Soddy amb la circumferència tangent interiorment a les tres. Siguin ea, eb i ec els punts de tangència de les circumferències de Soddy entre elles. Llavors eaja, ebjb i ecjc són concurrents en el segon punt d'Eppstein. És el punt X(482) d'ETC.

descàrregaPunt_Eppstein2.mac


inici
 resultats
índexs