PUNT DE GOSSARD


El punt de Gossard d'un triangle ABC és el centre d'homotècia entre ABC i el triangle de Gossard DEF.

descÓrregaPunt_de_Gossard.mac


inici
 resultats
indexs