CIRCUMFERÈNCIES DE STEINER


Les circumferències de Steiner d'un triangle són les que passen per un vèrtex i pels simètrics dels altres dos respecte del baricentre G.

descÓrregaCirc_Steiner.mac 
inici
 resultats
indexs