PUNT DE STEINER


Les circumferències de Steiner d'un triangle són concurrents en un punt que s'anomena el punt de Steiner del triangle, i que pertany a la circumferència circumscrita. És el punt X(99) d'ETC.

descÓrregaPunt_de_Steiner.mac


inici
 resultats
indexs