PUNT DE WEILL


El punt de Weill d'un triangle és el baricentre del triangle de contacte interior. És el punt X(354) d'ETC.

descÓrregaPunt_de_Weill.mac


inici
  indexs