PUNT X(650)


El punt X(650) d'un triangle és l'isogonal del pol trilineal de la recta que uneix el circumcentre O i l'incentre I.

descÓrregaPunt_X650.mac


inici
resultats
indexs